Feragat ve İtiraz Süreci

Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 5 gündür. Resmi dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne itiraz edilebilecektir. Bu süreden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır ancak resmi dilekçe e-posta ekinde gönderilebilecektir.

Hareketlilikten feragat etme süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 5 gündür. Mücbir bir sebep olmaksızın (Mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır.) 5 günden sonra yapılan feragatlerde öğrencinin bir sonraki başvurusunda program kuralları gereği toplam puanından 10 puan düşülecektir.